Dedeman Madencilik | Sosyal Sorumluluk

Dedeman Madencilik

SOSYAL SORUMLULUK

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini tüm ülke geneline yaymaya özen gösteren Dedeman Madencilik, sosyal alandaki faaliyetlerini de bu ilke ışığında yapılandırarak birçok okul, yurt, hastane ve lojmanın yapımına öncülük etmiştir...

EĞİTİM ALANINDAKİ KATKILARIMIZ

50. Yıl Dedeman İlköğretim Okulu, Kayseri, 1973
Kayseri İli Yardım Derneği Öğrenci Yurdu ve Lokali, Ankara, 1973
Yahyalı İmam Hatip Lisesi, Kayseri, 1973
Yaşar Dedeman Lisesi ve Öğretmen Lojmanı, Istanbul, 1986
Dedeman İlköğretim Okulu, Ankara, 1988
Mehmet Kemal Dedeman İlköğretim Okulu, Antalya, 1989
Mehmet Kemal Dedeman İlköğretim Okulu, Kayseri, 1993
Pınarbaşı İmam Hatip Lisesi, Kayseri, 1993
Mehmet Kemal Dedeman Mineraloji Laboratuvarı, Istanbul, 1999
Umut Önal Spor Salonu, Kayseri, 1999
Dedeman Erzurum Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Erzurum, 2000
Şahinur Dedeman Bilgisayar Laboratuvarı, Kayseri, 2004
Nimet Dedeman Bilgisayar Laboratuvarı, Kayseri, 2006
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri, 2011-2012
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, 2011-2012

SAĞLIK ALANINDAKİ KATKILARIMIZ

Trafik Hastanesi, Ankara, 1970
Berna Dedeman Halk Sağlığı Merkezi, Antalya, 1991
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi, Kayseri, 1998
Şahinur Dedeman Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, Kayseri Onkoloji Hastanesi, Kayseri, 2009

İNANÇ ALANINDAKİ KATKILARIMIZ

Rıfat Şükrü Dedeman Camii, İstanbul, 1990
Mehmet Kemal Dedeman Camii, Kayseri, 1973

KÜLTEPE KANİŞ - KARUM KAZILARI

Kültepe, Kayseri’nin sadece 20 km kuzeydoğusunda yer alıyor ve 4 bin yıllık bir tarihi bünyesinde barındırıyor. Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri olan Kültepe’de 1948 yılında Türk Tarih Kurumu adına Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından başlatılan ilk resmi kazılar hiçbir özel destek olmaksızın 60 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kültepe Kaniş – Karum Kazıları’na bu yıl sponsor olan Dedeman Topluluğu böylece bir ilke daha imza atmış oldu.

Kayseri’nin sadece 20 km kuzeydoğusunda yer alan ve günümüzden 4 bin yıl önceye dayanan bir geçmişi bünyesinde barındıran Kültepe, M.Ö. 2.000’de, Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri idi. Bugün Kültepe olarak anılan yerin eski adı, çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa. Mezopotamya yazılı belgelerine göre Kaniş aynı zamanda M.Ö. 3.000 yılının son çeyreğinde Anadolu’nun en eski krallığı. Arkeoloji literatüründe Kültepe adı ise çeşitli Avrupa müzelerine ve eski eser pazarlarına dağılan ve “Kapadokya tabletleri” olarak tanımlanan çivi yazılı belgelerin ilk ortaya çıktığı 1871 yılından beri biliniyor.

UMUT VAKFI

Umut Vakfı, geleceğin garantisi olan gençlerimizi hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Şiddetin bir uç noktası bireysel silahlanma, ters uç noktası ise uzlaşma ve barış kültürünü yaygınlaştırmadır. Vakıf, bireysel silahlanmayı önleme ve barış kültürünü yaygınlaştırma yönünde toplantılar düzenlemekte, bilimsel çalışmalar yapmakta ve her yıl bireysel silahsızlanma konulu ödüllü yarışmalar organize etmektedir. Umut Vakfı, barış kültürünün ancak hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla gerçekleşebileceği inancıyla; insan hakları ile ilgili toplumda bilinç oluşturulması, hukukun üstünlüğüne inancın sağlanması ve uzlaşma kültürünün benimsenmesi doğrultusunda "Yurttaş Olmak İçin…" eğitici eğitimleri vermekte ve akademik çalışmalar yayınlamaktadır.

MEHMET KEMAL DEDEMAN PROJE YARIŞMASI

Başarının sırrı; hedefi mevcut koşullar çerçevesinde olabildiğince net görebilmek ve belirlenmiş kurumsal kalite normlarına uygun mihenk taşlarını dizerek, başarıya en optimal verimlilikle varmaktır.

Başarıyı getirecek hedefin tespit edilmesi mevcut sosyo-ekonomik ve teknik durumların etraflıca değerlendirilerek, örneklerin karşılaştırılması ve bu bilgilerin ışığında geleceği tasarlamakla mümkün olabilir.

Kısaca; Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), topluma yön veren işletmelerin sağlam adım atma sorumluluğu gereği vazgeçilmezdir. Topluma, doğru hizmeti zamanında vermek öncelikli misyon olmalıdır.

2004 yılında ilk kez hayata geçirilen bu proje yarışması, Dedeman Topluluğu kurucusu Mehmet Kemal Dedeman'ı misyon ve hedefleri doğrultusunda anarken, ülkemiz madencilik ve turizm sektörlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve özgün, uygulanabilir fikirlerin yaratılmasını teşvik etmek amacıyla her yıl iki dalda düzenlenmektedir.