Dedeman Madencilik | Şirket Profili

Dedeman Madencilik

ŞİRKET PROFİLİ

Dedeman Madencilik'in değişmeyen temel felsefesi 'çağdaş işletmelerde çevreye saygılı üretim' olarak özetlenebilir...

Dedeman Madencilik'in değişmeyen temel felsefesi "çağdaş işletmelerde çevreye saygılı üretim" olarak özetlenebilir.

Türkiye'de pek çok maden sahasına sahip olan Dedeman, Türkiye'de üretim ve pazar payı ile özel sektör krom madenciliğinin öncülerindendir. Kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu krom madenciliğinin yanı sıra çinko-kurşun madenciliğine de 2004 yılı ve sonrasında ağırlık vermiştir. Önümüzdeki yıllarda krom ve çinko-kurşun sahalarında kapasite artırıcı çalışmalarıyla krom cevheri ve çinko-kurşun üretimini yükseltmeyi amaçlayan Dedeman, maden endüstrisinde uç ürünlere yönelim amacıyla proje çalışmalarını da sürdürmektedir.

Dedeman Madencilik, madencilik alanında ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük gurur duymaktadır.

Krom Madenciliği 1947 yılından beri Kayseri'ye bağlı Toruntepe/Pınarbaşı ocaklarında ve 1985 yılından bu yana da Pulpınar ocaklarında aralıksız olarak devam etmektedir. Zenginleştirme tesislerinden (konsantratör, jig ve triyaj) çıkan atık maddelerin çevre kirliliğine neden olmaması için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ayrıca çalışma sahaları ve sosyal tesislerin çevresinde ağaçlandırma çalışmaları da devam etmektedir.

Çinko - kurşun madenciliğinde ise; Kayseri, Niğde, Balıkesir, illerinde sahaları, Kayseri ve Niğde’de flotasyon tesisleri bulunmaktadır. Rezerv geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

VİZYON

Madencilik ve entegre endüstrilerde en gelişmiş teknolojileri kullanarak Çevre ile uyumlu üretim.

Verimlilik ve Ticari faaliyetlerde Ulusal ve uluslar arası düzeyde kendi sektöründe lider olmak.

MİSYON

Dedeman Madencilik’i başta kromit, kurşun, çinko , bakır, altın, gümüş olmak üzere ulusal ve uluslar arası ticari değere sahip madenlerin aranmasında işletilmesinde ve zenginleştirilmesinde nitelikli, eğitimli iş gücü ile AR-GE çalışmalarına dayalı en son teknolojiyi kullanarak ferrokrom ve kurşun-çinko metal üretimini hedefleyen, planlanan miktar ve kalitede verimli ve karşı üretim yapan ticari faaliyetlerde bulunan, sürdürülebilir madencilik kurallarına uyan, üretim ve ticaret yaptığı madencilik alanlarında ülkenin başta gelen kuruluşu haline gelmek.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

"Dedeman Madencilik" olarak, sürdürülebilir çevre, iş sağlığı / güvenliği ve sürdürülebilir gelişme felsefesine her zaman bağlı kalacak ve bu anlayışa uygun olarak her bir iş sürecimizi sürekli olarak geliştirecek ve tüm iş planlarımızı bu prensibe uygun olarak şekillendireceğiz.

DAHA FAZLA BİLGİ