Dedeman Madencilik | İnsan Kaynakları Politikaları

Dedeman Madencilik

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Dedeman Madencilik stratejileri doğrultusunda, şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir...

Şirket İnsan Kaynakları politikaları, Ülkemizin sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde tutularak Dedeman Madencilik stratejileri doğrultusunda ve aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde, Şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir:

Personelin, görevin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutumu ve davranışlarını düzenlemek ve geliştirmek.

Personeli, bilgi, yetenek ve tecrübesini arttırma olanakları hazırlayarak eğitmek ve geliştirmek.

Personel için, çalışma arzusunu motive edici, Şirket amaç ve hedeflerine olan katkısını arttırıcı nitelikte iş düzeni hazırlamak, personel arasında olumlu ilişkiler ve tam iletişim kurulmasına yardımcı olmak.

Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek, hastalık, malullük ve emekliliğini olanaklar çerçevesinde güvence altına almak.