Dedeman Madencilik | İşe Alım

Dedeman Madencilik

İŞE ALIM

Personel ihtiyacının dış kaynaklardan önce şirket içinde eğitme, yetiştirme, terfi ve kaydırma yolu ile karşılanmasına gayret edilmektedir...

PERSONEL İHTİYACININ BELİRLENMESİ

Yıllık veya mevsimlik faaliyet programı ve bütçesi,
Mevcut organizasyon yapısında yapılacak değişiklikler,
Gerçekleştirilmesi öngörülmüş olan projeler ile yatırım ve gelişme hedefleri
Mevcut personelde, pozisyon, nitelik ve nicelikleri bakımından yapılması planlanan değişikliler,
Emekliye ayrılacak personelin durumu göz önüne alınmak suretiyle nitelik ve nicelik olarak belirlenir.
Personel ihtiyacı yıllık veya yıllara sari olarak belirlenebilir. Personel alımı, (personel kadrosunun belirlenmesi sırasında öngörülmeyen koşulların ortaya çıkması veya yeni ihtiyaçların doğması gibi) istisnai durumlar dışında personel kadrosuna göre yapılır.

PERSONEL ALIMINDA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUR

Personel ihtiyacının dış kaynaklardan önce Şirket içinde eğitme, yetiştirme, terfi ve kaydırma yolu ile karşılanmasına gayret edilmektedir.
Eğitim, tecrübe, özel yetenek, fiziki özellik ve benzeri açılardan işe en uygun olan elemanların (gerekirse yazılı veya sözlü sınav yapılmak suretiyle) seçilmesine dikkat edilmektedir.
Çok sayıda düşük ücretli personel yerine az sayıda, ancak vasıflı personel istihdam edilmesine dikkat edilmektedir.
İlerisi için yetiştirilmek üzere genç elemanların alınmasına gayret edilmektedir.

İŞE ALINMA ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak veya Türkiye’de oturma ve çalışma iznine sahip olmak,
Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak,
18 yaşını doldurmuş bulunmak,
İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip olmak,
Görevin gerektirdiği bazı özel durumlar dışındaki personel dışında askerlik görevini yapmış bulunmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,
İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olduğunu belgelemek (şirket, gerekli gördüğü hallerde sağlık muayenesi, laboratuar tahlilleri, röntgenler v.s. tahlil ve muayenelerin yaptırılmasını isteyebilir).

BAŞVURU FORMU

İş başvurusunda bulunmak için bu formu doldurarak 'Genel Başvuru' yapabilirsiniz. Öz geçmişinizin bize ulaşması ile birlikte başvurunuz ön değerlendirmeye alınır. Başvurduğunuz pozisyonda aranan özellikler ile niteliklerinizin örtüşmesi durumunda sizinle temasa geçilir.

Dosya