Dedeman Madencilik | Hedeflerimiz

Dedeman Madencilik

HEDEFLERİMİZ

Dedeman Şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerde, "çalışmak için en çok tercih edilen şirketler" arasındaki yerini sürekli kılmak...

Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik üretkenlik ve yaratıcılığı destekleyerek, Dedeman Şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerde, "çalışmak için en çok tercih edilen şirketler" arasındaki yerini sürekli kılarak Topluluğumuzu hedeflerine taşıyacak nitelikli insangücü ihtiyacını karşılamak.

Topluluk hedeflerine ulaşmada çalışanlarımızın kurum kültürü çerçevesinde ortak bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak.

İnsan kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde iç ve dış müşteri mutluluğunu ön planda tutmak.

Büyüme ve gelişme hedeflerimizin gerektirdiği nitelikli eleman ihtiyacını giderebilmek.


İnsan kalitesini arttırarak organizasyonel kapasiteyi geliştirip, güçlendirmek.
İş amaçlarına ulaşmada kişisel çabaları Topluluk bazında koordine etmek.

Şirketin gelecek hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanı ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.


Çalışanlara, organizasyonel değişikliklere uyum sağlayabilmeleri, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak.